Kim Jensen

Foto Kim Jensen

Kim Jensen

Gärdesskolan
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i matematik, SO och engelska på mellanstadiet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
–Med stöd av IT kan undervisningen lättare individanpassas samt att alla elever kan lättare få det stöd och utmaning som alla elever har rätt till. IT underlättar även för lärare att inte vara så bundna till ett visst läromedel.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Läraryrket blir mycket roligare samt att jag kan med hjälp av de digitala verktygen hålla en mycket högre nivå på min undervisning.