Lina Bokström

Foto Lina Bokström

Lina Bokström

ABF Stockholm
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en SFI-lärare som älskar sitt jobb! Jag gillar att arbeta med varierande arbetssätt och hela tiden utveckla mig själv inom yrket.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digitala verktyg möjliggör en mer individanpassad och flexibel utbildning. Eleverna kan ta del av kursen oavsett var de befinner sig. IT kan också innebära ett vidgat textbegrepp – mina elever får berätta om sina liv & upplevelser genom att göra film som vi delar med varandra. Det blir ett motiverande och lustfyllt lärande med tydliga resultat!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör min undervisning mer varierad, språkutvecklande och engagerande.
Med min blogg kan jag lätt kommunicera med mina elever. Ett flippad klassrum blir lätt att åstadkomma vilket gör att tiden i klassrummet blir mer effektiv eftersom eleverna kan komma förberedda & har haft ”betänketid”, viktigt i ämnet SVA.