Jonas Carlzon

Foto på Jonas Carlzon

Jonas Carlzon

Strömbackaskolan
Piteå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag är en glad och kreativ yrkeslärare inom Försäljnings- och serviceprogrammet som gillar att utveckla undervisningen. Sen 2020 har jag haft ett Försteläraruppdrag mot digitalisering och utveckling av programmet.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
Det finns många exempel på vad jag gör, men några exempel är att jag i år använder ett online verktyg för att dela mina PowerPoints till varje elevs dator, för att de ska få den på sin egen skärm, det underlättar för många elever att få den konkret på sin egen dator och kunna delta mer aktivt.

– Vi är på gång att starta upp en virtuell plattform där vi ska mötas i virtuella världar för att ha lektion och även för att testa ett internationellt samarbete med en klass i Finland. Att ha lektion i den virtuella världen kan betyda att en elevs invanda roll i skolan och inställning kan förändras. Att få vara en avatar och i en digital lärmiljö påverkar motivationen och lärandet positivt. Vi är fortfarande i början av det här, men hittills ser jag flera positiva resultat.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Workshops, jag skickar även ut mail ibland med tips på hur man kan arbeta med olika verktyg.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
 Se exemplet ovan med virtuella världar, men jag skulle framförallt vilja lyfta den gemensamma mapp som jag skapat på OneDrive för Handelslärare i hela Sverige, där vi nu är över 600 lärare från hela Sverige som delar på lektionsmaterial mellan varandra. Det har varit otroligt värdefullt för mig personligen och jag vet att det betytt mycket för många andra som är med också.