Judith Frick och Sanna Pålsson

Foto på Judith Frick och Sanna Pålsson

Judith Frick och Sanna Pålsson

Blåklintens och Vittaryds förskola
Aneby

Presentation

Bilden: Judith Frick (t v) och Sanna Pålsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Judith Frick arbetar som förskollärare på Blåklintens förkola på en avdelning med 1-3 åringar och Sanna Pålsson arbetar som förskollärare på Vittaryds förkola på en avdelning med 3-6 åringar. Tillsammans arbetar vi som IKT-pedagoger mot förskola och skola i Aneby Kommun. Vårt uppdrag är att främja, stimulera och utveckla IKT i kommunen, detta genom att använda våra egentillverkade Digilådor (olika digitala och analoga verktyg), göra verksamhetsbesök och kompetensutveckla personal.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Genom våra egentillverkade Digilådor skapar vi tillsammans med läraren olika undervisningsmöjligheter som är anpassade till den aktuella barngruppen/klassen/lärcentrum SFI. För oss är det viktigt att kombinera det digitala med det analoga, vi talar ofta om det Digiloga eftersom vi ser att den kombinationen stimulerar barn/elevers utveckling.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Utifrån vårt IKT-uppdrag (Digilådor, verksamhetsbesök, workshops, utbildningar m.m.) ger vi kommunens alla förskolor/skolor/Lärcentrum SFI möjlighet att arbeta digilogt och åt samma håll för att ge varje barn/elev en likvärdig skolgång. I en liten kommun som Aneby finns det möjlighet för oss alla att träffas samtidigt, byta erfarenheter och lära av varandra.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi är en hjälpande digilog hand i våra kollegors undervisning. Genom vår tillgänglighet för tips, idéer och verksamhetsbesök får kollegorna IKT-stöttning för hur de kan utveckla och komplettera sin undervisning. Våra Digilådor ger en chans att arbeta med olika verktyg mot samma mål. Vi lär oss mycket om en och samma sak med många olika verktyg, Digilådorna hjälper oss att få ett varierande arbetssätt.