Karin Landeklint

foto Karin Landeklint

Karin Landeklint

Grossbolsskolan
Forshaga

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är ämneslärare som jobbar i åk 4-6 med No/teknik. Jag har även teknik i 3:orna. Totalt jobbar jag i 8 klasser vilket skapar en röd tråd i no/teknikämnena.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det finns många sätt att förnya lärandet för eleverna. Men jag anser även att IT fördjupar elevernas lärande då man kan nå eleven på fler plan. Jag använder mig av it och digitala verktyg för att stärka eleverna oavsett vilken nivå de ligger på. Elever som har svårigheter kan få hjälp genom att jag lägger ut filmer och instruktioner i förväg på classroom, men även de starkare eleverna kan bli triggade av detta för att komma mer förberedda och kunna ställa fler frågor under lektionerna. Dom elever som vill kan sedan gå tillbaka och kolla igen på det material vi gått igenom för att befästa sin kunskap ytterligare. Elever på min skola är inte starka i att använda digitala verktyg så detta är något jag jobbar med kontinuerligt genom bearbetning av texter, dokumenterande i form av film och foto. Allt för att alla elever ska få chans att visa sina kunskaper på bästa sätt. Detta är även viktigt för att eleven ska lära sig hur den själv lär och påvisar sin kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det påverkar mig på det sättet att jag har större möjlighet att nå ut till mina elever. Jag kan även för- och efter kommunicera med eleverna och på detta sätt optimera undervisningen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Kommunen har fått mer krav på sig att digitalisera och skapa förutsättningar för mig som lärare genom inskrivningen i läroplanen. Detta gör att elever från åk 4 och uppåt idag har 1-1 undervisning med croomebook. Även de lägre åldrarna har tillgång till cromebooks vilket gör att jag kan starta mitt arbete redan i de lägre åldrarna.