Åsa Nilsson

foto Åsa Nilsson

Åsa Nilsson

Rösberga förskolecenter
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare och ateljerista. Jag arbetar med skapande på olika sätt tillsammans med alla barn på förskolan. I det arbetet använder vi oss av digitala och analoga verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Kunskap om IT ger oss möjlighet att vara producenter, och inte enbart konsumenter av IT. Kunskap genererar inflytande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig utmaningar och möjlighet att utveckla mitt skapande tillsammans med barnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det kräver att jag är med på tåget, att jag tar tag i utmaningarna som det skapar. Att jag är intresserad och nyfiken.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder hittills mest olika digitala verktyg som tex USB mikroskop och webbkamera. iMotion är nog den app vi använt mest, att göra egna filmer med hjälp av den är det roligaste just nu.