Zazi Aboud

foto Aboud Zazi

Aboud Zazi

Ronna förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare i förskoleklass i Södertälje.