Veronie Lejonord

foto Veronie Lejonord

Veronie Lejonord

Stocksätterskolan
Hallsberg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar på Stocksätterskolan i Hallsberg. I min tjänst ingår ett IKT-ansvar samt biträdande rektorsuppdrag men först och främst är jag textillärare på skolan. Mitt arbete som IKT-ansvarig handlar om allt mellan att utveckla arbetssätt och undervisning till att stötta med lösenord och rent tekniska delar. Jag är också mellanhanden mellan kommunens IT-avdelning och vår skola samt förvaltningens IKT-strateg/pedagog och skolans personal. Som slöjdlärare driver jag arbetet med att ta in de digitala verktygen i slöjden, både vad gäller dokumentation men också i det praktiska med Lilypads mm och försöker sprida detta i kommunens slöjdnätverk. Som person är jag kreativ, lite av en IT-nörd och gillar kombinationen i mitt arbete. Att få vara en del i utveckling och förändring och då främst när det kommer till det digitala är något jag brinner för och då främst för att det ska komma våra elever till lust och lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 De digitala verktygen öppnar upp för fler metoder och möjligheter att nå alla elever och göra undervisningen mer individanpassad. Det främjar också det kollaborativa lärandet samt främjar formativ undervisning och bedömning vilket leder till att lärandet synliggörs och framförallt för eleverna själva. Att förbereda eleverna på det digitala samhället och allt vad det innebär med internet, sociala medier, källors trovärdighet osv kräver en undervisning och ett lärande med stöd av det digitala.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Det ger mig möjligheter att individanpassa och bedriva en formativ undervisning med omedelbar responsmöjlighet. Det underlättar för mig att ha elevernas skolarbeten tillhands på ett och samma ställe. Jag utmanas också i att använda eleverna och deras digitala kunskaper som resurser i klassrummet. Att lära tillsammans blir tydligt och framförallt en resurs.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Det arbetssätt som jag har använt och som jag har sett ger resultat och kanske framförallt lust till lärande får den plats och det utrymme jag redan tidigare skapat för att jag sett dess betydelse.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Bloggen är det verktyg som ligger mig varmast om hjärtat på grund av att det synliggör elevernas lärande men också skapar utrymme för elevernas delaktighet och inflytande. Bloggen är en plattform där vi i skarpt läge ges möjlighet att arbeta med alla elevernas digitala kompetenser och att utveckla deras förmågor i att bli medvetna samt kritiskt granskande internetanvändare. I slöjden arbetar vi med Teams/Onenote där eleverna dokumenterar sitt slöjdarbete och där jag som slöjdlärare kan ge respons. Här samlas måluppfyllelse, beskrivningar, länkar med mera.