Veronica Lundin

foto Veronica Lundin

Veronica Lundin

Snäckbackens förskola & skola
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare och utbildade mig i Gävle. Jag flyttade vidare till Sollentuna och arbetar nu sedan 9 år tillbaka på Snäckbackens förskola & skola. Upplever mig själv som nyfiken och intresserad av allt som driver vår undervisning i förskolan framåt. För cirka 7 år sedan vaknade mitt intresse för lärande med digitala verktyg då vi köpte in ett antal iPads till verksamheten. Jag har sedan dess i mitt arbete som digital utvecklingsledare på Snäckbackens förskola & skola möjlighet att tillsammans inspirera mina kollegor att använda sig av olika digitala verktyg i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Inom förskolan innebär det att våra barn ges möjlighet att möta IT i tidig ålder. Det medför att de är väl bekanta med IT och får med sig verktyg att hantera den digitala utvecklingen när de kommer till skolan. Våra barn har nu också möjlighet att bli bemötta i sitt lärande på den nivå de befinner sig. Det kan vara barn med annat modersmål än svenska eller barn med funktionsnedsättning som får ett nytt verktyg att till exempel kommunicera med.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att på ett lustfyllt sätt bidra till att stimulera barnets lärande genom att göra undervisningen spännande och utforskande. De bidrar också till att jag kan variera min undervisning och individ anpassa den. Jag har möjlighet att på ett smidigt sätt hantera genomförandet av undervisningen, utvärderingen, uppföljningen och dokumentationen mer effektivt med hjälp av digitala verktyg.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisningen kommer inte förändras så mycket då vi på min förskola redan använder någon form av digitala verktyg dagligen. Förändringen blir istället att vi nu har en reviderad läroplan som vi kan luta oss mot om vi stöter på motstånd från kollegor, huvudmän eller vårdnadshavare. Vi kommer fortsätta att utforma undervisningen med syfte att ge barnen ett kritiskt förhållningssätt runt digitalisering och användandet av de digitala verktyg vi har på förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna en app som vänder sig till de yngsta på förskolan, 1-2 åringarna. Appen passar också bra då vi på min förskola har barn med hörselnedsättning eller som är döva. Appen heter Sound Touch och finns i olika versioner. Appen har många gånger hjälpt mig som pedagog genom att skapa kontakt med nyligen inskolade barn som barn med annat modersmål än svenska eller barn med funktionsnedsättning. Jag har sett många barn skapa nya kontakter oavsett vem hen är. Appen ökar också barnens ordförråd inom många olika kategorier och det är möjligt att ändra språk i appen. Barnen lär sig att handskas med ett digitalt verktyg redan i början av sin utbildningstid och de tränar på turtagning vilket är viktigt att ha med sig vidare i livet.