Ulrica Elisson Grane

foto Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i åk 5-6 på en byskola utanför Leksand, där jag undervisar i ma, sv, so, no och tk. Från och med detta läsår är jag även digitaliseringsutvecklare i Leksands kommun där min roll är att pedagogiskt stödja andra pedagoger i digitaliseringen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet fördjupas och utvecklas där de får jobba kollaborativt och kreativt, vilket väcker en lust och nyfikenhet. Alla ges möjlighet att jobba utifrån samma förutsättningar. Deras tankar och reflektioner synliggörs tydligare och den digitala responsen på varandras texter utvecklar samtidigt deras egna texter.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag kan följa elevernas hela lärprocess och utifrån det har jag större möjligheter att utmana och stötta eleverna på rätt nivå, men också planera och lägga upp min undervisning utifrån hur eleverna lär sig mest och bäst. Det möjliggör även till ett förenklat samarbete med mina kollegor.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det blir ingen större skillnad i min egen undervisning då jag redan sedan många år jobbar utifrån det som nu är inskrivet i läroplanen. Även programmeringen har varit en naturlig del av min undervisning redan från åk 1.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– De digitala verktygen som jag använder ska vara en hjälp för att förbättra och utveckla undervisningen. Några verktyg är Padlet, Classroomscreen och de olika Google verktygen. Padlet och Google verktygen för att arbeta kollaborativt och ge respons och Classromscreen för att ge stöd och struktur för eleverna.