Tove Johansson

foto Tove Johansson

Tove Johansson

Hedskolan
Gällivare

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Tove Johansson och tillhör en av de yngsta lärarna på min skola. Jag har arbetat/vikarierat som lärare sedan 2011 och är sedan drygt ett år tillbaka utbildad grundlärare för åk 4-6. Idag arbetar jag som ämneslärare i två årskurs femmor i ämnena svenska och matte. 20% av min arbetstid är förlagd till att arbeta som nyckelpedagog för IT på skolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT står mycket närmare elevernas vardag än jag tror vi tänker på. Genom det tycker jag att kopplingen mellan det vi gör i skolan och barnens verklighet blir mycket tydligare. De kunskapsstoff vi förväntar oss att barnen ska lära sig blir mer relevant för dem när det är stimulerande, vilket jag anser att IT bidrar med. Genom att barnen får röra sig i den digitala världen behöver de också utröka sitt källkritiska tänkande, så viktigt i dagens samhälle.

IT möjliggör för glädjen i lärandet och öppnar upp för att kunskapen ligger så nära oss där ute. Även tex mängden text barnen producerar blir helt annan genom digitala verktyg. Det blir inte krävande på samma sätt att rätta, göra om, få hjälp med stavning, söka info snabbt och effektivt. Att sedan knyta det till mitt viktigaste digitala verktyg, smartboarden gör att dialogen eleverna emellan, men också mellan mig och eleverna hela tiden hålls levande.

Vi kan så snabbt ta upp en text, ett arbete eller vad de nu kan vara på storbild och reflektera och diskutera tillsammans. IT öppnar ju också dörrarna till hela Sveriges klassrum. Vi kan ”sno och dela” till varandra på ett helt annat sätt idag än för bara 10 år sedan. En framgångsrik digital genomgång i matte kan snabbt delas från en lärare längst ner i söder till mig högst uppe i norr. Och det ser jag som en enorm fördel för mina elever, något som redan testats kan jag använda till mina elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– På alla sätt, självklart genom att det sparar tid (vilket är en ständig bristvara) men också genom möjligheten att hela tiden anpassa, tänka nytt och vara flexibel i mitt arbete. Som jag nämnde håller vi undervisningen levande genom digitala verktyg och där med blir kunskapsstoffet också synligt men även belyst utifrån flera infallsvinklar.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För mig gör det ingen större skillnad eftersom det redan är ett självklart inslag i min undervisningen. Däremot hoppas jag såklart att den digitala kompetensen på skolan blir större så att jag också kan börja utbyta idéer med ännu fler kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag tycker det är svårt att säga en, För mig är det helheten som förbättrar mim undervisning men notebook till smartboard är min topp-mjukvara. Där kan jag göra allt från att skapa spel till genomgångar som jag snabbt kan dela till eleverna, ta upp texter som vi gemensamt kan reflektera kring. Bland appar riktade till eleverna tycker jag att book creator är fantastiskt. Eleverna blir författare i ett naffs med verkliga bilder, lättillgänglig text och enkel layout.