Tina Langevik

foto Tina Langevik

Tina Langevik

Resurscentrum
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som pedagogista och är centralt anställd på Resurscentrum i Södertälje. Som centralt anställd har jag dels uppdrag ute i förskoleområden men också centrala uppdrag där jag och mina kollegor bl.a. håller i fortbildningar.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tänker att de digitala verktygen blir ytterligare ett tillägg för barnen i deras verksamhet, vilka ger en möjlighet att sammanbinda digitalt och analogt skapande, utforskande och undersökande. De ger också barnen möjlighet att på enkla sätt själva dokumentera och bli delaktiga i sitt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I min roll som pedagogista använder jag dagligen flera olika digitala verktyg som exempelvis dator, iPad, mobil och kamera för att dokumentera barnens- arbetslagens- och mina egna processer som är en del i mitt uppdrag. Men jag använder även iPad, dator, projektor, webb-ägg med mera. tillsammans med barnen i verksamheten på olika sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Läroplanens nya skrivning om digitalisering och digitala kompetensen gör att ingen pedagog i förskolan kan välja bort att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barnen. Barn som växer upp i dag ”föds in” i den digitala världen där de digitala verktygen är en självklarhet på många sätt. Vi måste se till att barnen får det dom har rätt till när det gäller digital kompetens. Samtidigt finns också skyldigheter och etiska perspektiv att ta hänsyn till i den digitala världen, även för barnen. Vad får man göra och vad är inte tillåtet? Här har vi som pedagoger ett stort ansvar att stötta barnen på olika sätt. Vi pedagoger, där många av oss har fått lära oss den digitala världen i vuxen ålder, kan inte längre skylla på att man är oteknisk, att man inte förstår eller inte har behov av digitala verktyg och digitalisering.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har ingen favoritapp utan tycker att det finns många bra appar att använda med barnen men att det är viktigt att tänka på vilket syfte man har med appen som man presenterar. En app som jag rekommenderar till arbetslag är Bookcreator som jag tycker kan användas väldigt brett i verksamheten. För egen del använder jag, och vill lyfta fram, Office 365 som ett av flera verktyg.