Khatuna Kakuria

Foto Khatuna Kakuria

Khatuna Kakuria

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är SFI lärare och jobbar med kurs B i arbetslaget Flexi.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– Jag använder digitala verktyg med elever i behov av särskilt stöd. Det kan vara behov av att träna ljud, läsa, stava rätt osv. I klassrumsundervisning använder vi appar och webbsidor som är anpassade till elevers nivåer.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemin har jag börjat använda Microsoft Teams (som klassrum där vi har lektioner) och Lunis (där elever får läxor och tillgång till all pedagogiskt material).

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– När vi lärare samplanerar så har vi olika uppgifter vem fixar var. Vi har digitala genomgångar för varje lektion och varje lärare ansvarar för att fixa Power Point genomgångar för lektioner: läsa, skriva, tala, grammatik och höra.
Vi använder dessa genomgångar både i klassrummet och på Teams-lektioner. Vi lägger ut PP på Lunis Blogg där varje elev har möjlighet att titta på lektionsgenomgångar igen eller om de har missat lektioner så kan de läsa själva vad lektionen handlade om.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Trädet web är en av appar som jag gärna använder med elever i behov av extra stöd.