Lena Ribbhammar

foto Lena Ribbhammar

Lena Ribbhammar

Skärstaddalens 
förskoleområde
Jönköping

Presentation

Nominerad tillsammans med Christina Larsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är legitimerad förskollärare och har alltid tyckt att digitala verktyg är roligt att använda i undervisningen. Under en period arbetade jag som förskolechef och då blev rollen att se till att det skulle finnas digitala verktyg i verksamheten. Men i september 2018 valde jag att gå tillbaka och arbeta tillsammans med barnen i förskolan. Jag fick arbete i Kaxholmen och arbetar med barn på en syskonavdelning. Det är fantastiskt roligt och utmanande att göra skillnad för alla barn och möta dem utifrån deras förutsättningar i min undervisning. Dessutom hade jag förmånen att få vara med på Jönköpings kommuns satsning på digitalt lärande. Detta underlättade för mig att utveckla mitt, mina kollegors, barnens och till viss del föräldrarnas digitala lärand

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barnen i förskolan lär sig mycket genom att få använda digitala verktyg som ett naturligt redskap. De blir producenter av film, lär sig källkritik genom att göra film med hjälp av olika appar och green-screen. Barn lär sig tidigt hantera de digitala verktygen och hittar egna användningsområden. I min förskolegrupp hade jag barn som kom på att vi kunde använda greenscreen tillsammans med iMotion. Snögubben hamnade på en strand och smälte långsamt i solen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min undervisning med digitala verktyg gör att vi lär oss tillsammans med barnen. De digitala verktygen fångar barnen och de fascineras av de möjligheter som tekniken har. Digitalieringen skapar många möjligheter att involvera föräldrar i barns lärande och lärprocesser, möta olika språk, göra barnen självständiga och kreativa i sitt utforskande.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Tack vare att det finns inskrivet i läroplanen så kan jag som pedagog hänvisa till styrdokumenten när jag pratar med pedagoger, politiker eller andra intressenter. Det gör också att kommunerna måste satsa på den digitala tekniken i verksamheten.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns ganska många favoritappar såsom Cloud QR, Green Screen, iMotion och Puppet pals. Med hjälp av green screen involverade vi alla föräldrar i verksamheten. Vi fick ta bilder på alla föräldrar mot vår gröna vägg. Vi ”monterade” vårdnadshavarna i olika miljöer och gjorde Qr-koder. Detta blev en spännande föräldrajakt när barnen ville hitta just sina föräldrar. Detta väckte intresse och nyfikenhet hos både barn och föräldrar kring vårt arbete med digitala verktyg.

Vi har även haft hjälp av föräldrar att granska material på olika modersmål för att med hjälp av Qr-koder kunna låta barnen få höra sånger, sagor och ord på sitt och kompisarnas modersmål. Barnen har tillsammans gjort och redigerat filmer. Det finns så många möjligheter.