Linda Eriksson

foto Linda Eriksson

Linda Eriksson

Karlbergsskolan
Köping

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en engagerad förstelärare som jobbar på en 7-9 skola som MA/NO-lärare och IT-pedagog.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med IT lyckas jag att få eleverna att utvecklas i deras fulla potential och möjligheterna ökar att fler elever når målen. Jag kan med hjälp av IT erbjuda eleverna många olika sätt att visa sina kunskaper på och därmed individanpassa undervisningen för mina elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min lärarroll förändras genom att öka mina möjligheter och jag kan använda digitala verktyg för att skapa kreativa lektioner och höja elevernas motivation. Så många dörrar och möjligheter skapas med hjälp av IT. Vi kan visa omvärlden hur eleverna skapar och deras prestationer behöver inte bli en ”skrivbordsprodukt”. Vi delar med omvärlden och får feedback av en autentisk publik.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Digitala verktyg och programmering har under en längre tid funnits med i min undervisning som ett naturligt inslag så det är en bekräftelse på att jag tänker rätt. För mig är det ett naturligt verktyg i min undervisning. Jag har under flera år arbetat med programmering med mina elever. Där kan eleverna visa sin analytiska, logiska och problemlösningsförmåga.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina favoriter, om jag bara får välja en är quizlet, där eleverna får möjlighet att lära sig begrepp/glosor med mera. Både genom att öva själva inför ett examinationstillfälle men också i klassrummet tillsammans i tjänsten ”live” där det handlar om kommunikation och samarbete för att nå ett bra resultat.