Linda Lie

Foto Linda Lie

Linda Lie

Faktoriet
Eskilstuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Mitt namn är Linda Lie och jag arbetar i som matematik- och tekniklärare på Fristadsskolan i Eskilstuna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att arbeta med digitala verktyg gör att jag kan skapa ett inkluderande klassrum. Ett klassrum där alla får möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar med stöd av vår digitala värld.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen underlättar för mig som lärare att ge mina elever mer individualiserad undervisning. Jag kan ge respons under arbetets gång mer kontinuerligt när undervisningen sker digitalt. Jag kan svara på frågor mer individuellt och när eleven behöver vilket inte alltid är mitt under ordinarie undervisningstid. Jag kan möta upp olika inlärningsstrategier via våra digitala tjänster eller låta de elever som vill vara förberedda innan lektionen på innehållet för dagen vara det.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– I dag i och med digitaliseringens härliga framväxt satsar många skolor på digitala läromedel vilket känns spännande. Vi har tillsammans provat fram många olika varianter av läromedel för att hitta vad som passar just vår skolas behov. I och med digitaliseringen kan jag skapa tillgängliga lektioner även om du råkat vara sjuk eller borta under ett lektionsmoment. Detta gör att vi har de bästa förutsättningarna att minska känslan av att missa viktiga saker om någon är borta. En känsla som lätt kan skapa stress hos många elever.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Just nu är min favoritwebbtjänst PearDeck.Det är en sida där jag med hjälp av en google presentation som jag skapat länkas till PearDeck. När genomgången startar går eleverna in på PearDeck och anger en specifik kod. På varje skärm visas då samma bild som jag projicerar upp på tavlan, när jag som lärare byter bild i presentationen byts bilden med automatik på elevens skärm. Detta gör att undervisningen/presentationen blir tillgänglig för samtliga i klassrummet oavsett om du sitter långt bak eller långt fram i salen. Härligt, alla får känslan av att vara mera delaktiga. Jag använder mig även mycket utav Studi.se som är en tjänst med genomgångar och övningar där nästan alla våra olika skolämnen finns. Det fantastiska med den tjänsten är att den finns översatt med ljud och text på många olika språk. Jag kan om jag vill visa en genomgångsfilm på till exempel arabiska med svensk text för att skapa ett mer inkluderande klassrum.