Maarit Kallio

foto Maarit Kallo

Maarit Kallio

ABF Stockholms vuxenutbildning i Liljeholmen
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en överentusiastisk lärare med världens bästa elever, kollegor och arbetsplats. Idag arbetar jag på SFI med vuxna elever med kort- eller ingen skolbakgrund, men är också ämneslärare i historia och religion.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är svårt nog att som vuxen, ofta illitterat, lära sig skriva- och läsa på ett språk de finner mycket främmande. Här blir studieteknik a och o (ö!). Det handlar mycket om att ge människor med kort- eller ingen studievana verktyg för att lyckas ta sig framåt i sitt lärande. En person som aldrig hållit i en penna äger nu för tiden oftast en smartphone, och med den kan vi snabbt komma långa vägar. Parallellt med skriv-och läsinlärning läggs stor vikt vid dator, ipad och mobilvana. Det är kul att få vara med om elevernas resa genom IKT när allt annat ibland upplevs som väldigt långsamt för eleven. Med digitala verktyg byggs en självkänsla upp som samtidigt förbereder eleven för vardagslivet i Sverige.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är allt! Det finns en pågående debatt kring hur digitala verktyg ska användas och om vi lärare inte många gånger förlitar oss på dem för mycket. Jag säger att det gäller att ständigt reflektera kring våra didaktiska frågor när vi arbetar med IKT. För vuxnas lärande med kort- eller ingen skolbakgrund är IKT allt! Med ipads formar vi bokstäver, arbetar med talsyntes, dokumenterar, spelar kahoot, lär oss språket genom pedagogiska appar, etcetera. Med mobilerna tar vi det ett steg längre, utanför klassrummet. Med QR får eleverna i sin egen takt sitta på sin kammare och repetera eller kanske förbereda sig inför morgondagens lektion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har fasta rutiner i klassrummet där vi till exempel använder Kahoot varje fredag. Det är ett formativt arbetssätt som nästan alla lärare på mitt jobb arbetar med. Det tränar dessutom eleven att gå in på en hemsida och följa instruktioner utifrån egen förmåga. Där blir ipads värdefulla för de allra nyaste eleverna, eller elevens mobil för den som kommit längre. Alla steg i ett lektionsmoment vardagstränar eleven!

Vill också slå ett stort slag för:
• talsyntesappen Skolstil 2
• www.classroomscreen.com att ha framme på overheaden som bland annat kan markera vad vi gör just nu och hur lång tid det kommer ta
• Screencast-O-Matic, ett enkelt inspelsnings- och redigeringsprogram där du som lärare kan spela in material eller låta eleverna spela in projekt på
• och sist men inte minst; QR! Med hjälp av detta kan eleven fortsätta lärandet utanför klassrummet i den takt hen vill. Glöm bara inte att du som lärare måste lära dem hur man lär!