Magnus Rosshagen

Foto Magnus Rosshagen

Magnus Rosshagen

MediaGymnasiet
MediaGymnasiet

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Östra Reals gymnasium, Stockholm

Vem är du och vad jobbar du med?
– Efter många år som frilans, fotograf/journalist, valde jag att utbilda mig till lärare 2005. Att skapa möten och utveckla olika former för dokumentärt berättande har varit en viktig drivkraft i mitt läraruppdrag.

– Under de senaste åren har jag initierat flera samarbeten mellan elever från språkintroduktionsklassen på Mediagymnasiet och elever från de övriga programmen. De har bland annat gjort egna kortfilmer med personligt tema och reportage om varandras hem och kvarter.

2009 startade jag ett utbytesprojekt med en skola i Nairobi, Kenya. I olika medieprojekt skildrade eleverna ungdomskultur och vardagsliv i Stockholm och Nairobi. Detta resulterade bland annat i boken ”Nacka Nairobi” som gavs ut 2015. Utbytet med Kenya har också resulterat i mediecentret K-Youth Media där ungdomar får utbildning inom foto, film och journalistik. Under läsåret 2017-18 gjorde MediaGymnasiet ett utbyte med K-Youth Media på tema kvinnors rättigheter och #Metoo rörelsen. Förra läsåret var jag involverad i ett utbytesprojekt på tema miljö- och hållbar utveckling med med Orchid School i Pune Indien

– Sedan hösten 2019 jobbar jag som medielärare på Östra Reals samhällsprogram. Jag ser fram emot att driva nya projekt kopplat till media och samhällsfrågor. I oktober kommer vi ha besök av en grupp unga kvinnor från Nairobi som har gjort kortfilmen Zawadi som handlar om en ung kvinna som genom mötet med kultur och musik tar sig vidare från en svår hemsituation. Filmprojektet har finansierats via Kickstarter. I februari kommer våra medieelever i åk 2 göra reportageresor till Polen och bland annat besöka Auschwitz.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– När jag undervisat elever i Språkintroduktion har foto, film och ljudproduktion hjälpt eleverna att komma vidare i sin språkutveckling och skapa berättelser som kan visas upp och spridas. Det har bidragit till att skapa ökad förståelse, förbättra integrationen och stärka den egna självkänslan hos eleverna. Möjligheten för elever att ladda upp filmer på Youtube och kommunicera via sociala medier har utvecklat kommunikationsmöjligheterna i de internationella utbytesprojekten.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett kraftfullt redskap för att utveckla innehållet i undervisning. Datorn, projektorn, internet skapar möjlighet att ta in världen i klassrummet. Digitala plattformar förbättrar möjligheterna att kommunicera med elever och jobba formativt med bedömning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– ”Kickstarter” ger unika möjligheter att finansiera projekt och är bra också ur ett pedagogiskt perspektiv, till exempel inspirera elever att komma på en projektidé och paketera den på ett kraftfullt sätt. YouTube och Ted Talks är bra resurser i undervisningen.