Malin Larsson

foto Malin Larsson

Malin Larsson

Alviksskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar årskurs 7-9 i ämne svenska. Jag flippar klassrummet med och för eleverna. Hur och varför vi flippar klassrummet är något jag och eleverna numera föreläser om och vi är oerhört stolta över hur vi har utvecklat vårt flippade rum för att dela, synliggöra, förstå och utvecklas.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag flippar klassrummet vilket stöttar eleverna i att komma förberedda till lektion, få repetition, få mer tid till arbete och lärande i det fysiska klassrummet. Jag flippar inte enbart klassrummet för eleverna utan även med eleverna vilket innebär att mina elever publicerar arbeten som i sin tur ger andra elever exempel att härma, förstå men även att våga. Att komma förberedd är halva segern, det är mitt och elevernas klassrumsmantra.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Min roll som lärare har förändrats enormt sedan jag lyfte in sociala medier i klassrummet, lät eleverna bli en del av det flippade klassrummet och började se på det flippade klassrummet som ett klassrum som ska spegla vårt fysiska – med andra ord ett klassrum där inte enbart min röst hörs utan ett klassrum där elevernas röst lyfts fram. När jag lät eleverna bli en del av det flippade klassrummet blev jag som lärare mycket modigare och vågade tro på att det vi gör med digitala verktyg och sociala medier i klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Youtube, jag använder mediet för att publicera mina flippar men det är en guldgruva för att vidga texterna vi läser. – Twitter, alla mina elever har Twitter. Twitter fungerar som en microblogg där eleverna publicerar sina arbeten, kommunicerar med de upphovsmän vars texter vi läser, får autentiska mottagare i föräldrar, kamrater, andra lärare, upphovsmän etcetera. Eleverna får autentiska mottagare till allt de tänker, känner, tycker och producerar.