Malin Åhs

foto Malin Åhs

Malin Åhs

Rosendalsskolan
Vallentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 28 år och arbetar sedan 3,5 år tillbaka som lärare i svenska och idrott och hälsa på Rosendalsskolan i Vallentuna. Jag är just nu mentor i årskurs 8 och undervisar främst årskurs 8 och 9 i mina ämnen, men har tidigare arbetat även med yngre årskurser.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas lärande påverkas mycket med stöd av IT, främst för att många elever har lätt att relatera till det och engagerar sig mer i arbetet då jag involverar IT. Många av mina elever är starka praktiskt, och arbetet för dem blir mer lustfyllt då de till exempel får skapa och redigera filmer, göra egna presentationer, svara på frågor, deltaga i omröstningar, skriva eller ge respons digitalt. Att arbeta digitalt ger också möjlighet att individanpassa och kommunicera med eleverna på ett annat sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag försöker att involvera digitala verktyg då jag planerar mina lektioner, och utgå från det när jag reflekterar över hur jag ska lägga upp undervisningen för att engagera eleverna så mycket som möjligt. Detta gör att jag måste tänka till lite extra inför varje moment vilket motiverar mig mer att utvecklas som lärare. Somliga digitala verktyg är väldigt lätta att sätta sig in i och det krävs inte så mycket planering och förarbete, medan somliga kräver mer av mig. Jag har dock lärt mig att jag om jag lägger ned den tiden inför ett arbete kommer att få igen det senare, då jag kan använda mig av samma digitala verktyg vid flera arbetsmoment.

– Exempelvis använde jag mig av hemsidan Peergrade för första gången föregående läsår, en hemsida där eleverna kan ge varandra respons på de texter de skriver. Jag kan då skapa frågor i förväg som eleverna ska resonera kring, eleverna laddar därefter upp sina texter på hemsidan och den slumpar avslutningsvis ut texter till eleverna – de vet således inte vems text de läser. Jag får sedan en sammanställning av vilken respons eleven fått och vilken respons eleven skrivit till sin kompis, och detta hjälper mig mycket i efterarbetet och vid bedömningen – det blir väldigt smidigt.

– Man ska vidare inte vara rädd för att be eleverna om hjälp – de kan otroligt mycket om detta och vill ofta hjälpa till. När jag började med mina elever och de gick i årskurs 4 ville jag prova på Socrative (en hemsida där man kan skapa olika typer av quizer, omröstningar och lätt arbeta med läsförståelse) för första gången, och jag bad då två elever att stanna kvar efter sista lektionen för att testa detta med mig. Det blev en jättemysig stund där vi fick lära känna varandra bättre och de minns fortfarande detta och påminner mig än idag, i årskurs 8, om att det var de som hjälpte mig med Socrative.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns många, men jag tror att den jag använder mest och som jag hela tiden återkommer till är just Socrative (socrative.com). Jag använder den till att skapa quizer och frågeställningar som eleverna får svara på digitalt, och jag kan sedan plocka fram elevernas svar på activeboarden i klassrummet – helt anonymt (eleverna ser alltså inte vem som skrivit vad). Jag däremot får tillgång till vad varje individ skrivit i efterhand, vilket leder till att detta även hjälper mig i bedömningssammanhang – hemsidan sammanställer svaren i smidiga tabeller. Jag använder den ofta vid introduktion till nya arbetsområden för att se vad eleverna har för förkunskaper, eller kanske för att se vilka förväntningar de har på en bok vi ska läsa, eller för att diskutera djupare frågor i en bok eller text vi läst. Jag använder den också för röstningar, kanske till exempel för att se vilken karaktär i en bok som är mest populär i klassen (hemsidan räknar då ut hur många procent av klassen som svarat på de olika alternativen jag förberett) eller under mentorstiden där vi kan reflektera över andra frågor kopplade till värdegrund, arbetsro eller studieteknik. Elevernas svar leder sedan vidare till djupare diskussioner och analyser i helklass.