Marcus Henriksson

foto Marcus Henriksson

Marcus Henriksson

Domnarvets skola
Borlänge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är utbildad SO lärare och jobbar framförallt med elever i årskurs 6 till 9.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala verktyg om de används på rätt sätt, kan hjälpa alla elever att lära sig mer. Det kan hjälpa såväl svaga elever, som starka elever. IT kan göra det möjligt att för elever att söka information, med hela världen som bibliotek. IT kan göra det möjligt för elever att se föreläsningar, var som helst, hur ofta som helst, i olika hastigheter, på olika språk med mera. IT kan göra undervisningen så mycket roligare, mer intressant och mer utmanande än någonsin tidigare. Den potentialen som IT har för elevernas lärande är därför väldigt svårslagen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och resurser är en väldigt stor del av min lärarroll. Jag använder olika digitala verktyg för olika ändamål. Powerpoint när jag håller i en föreläsning, kahoot.it (frågesport online) för att testa av vad eleverna har lärt sig under lektionen, word för att skriva häften/uppgifter/prov till dem med mera. Jag lägger också upp alla mina föreläsningar på youtube (Jag har en egen SO kanal med över 240 föreläsningar), så att elever som är sjuka, borta eller bara vill plugga lite extra inför ett prov, kan göra det i deras egen takt. Kort och gott, utan digitala verktyg skulle jag inte vara den lärare som jag är i dag. Mina elever skulle inte heller lära sig lika mycket. IT är och kommer alltid att vara en stor del av mitt sätt att bedriva undervisning. Det gör min undervisning mer intressant, mer lättillgänglig och mer individanpassad. Jag blir en bättre lärare, helt enkelt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder Kahoot, efter nästan varje föreläsning som jag har. Det är en app, där man själv antingen kan använda andras eller skapa sina egna frågesporter. Jag använder den så mycket, därför att den inte bara gör min undervisning mer intressant och rolig för eleverna, utan också för att den är ett jättebra sätt för mig att ta reda på vad eleverna har lärt sig och inte. Eleverna får repetera det som de har lärt sig under föreläsningarna på ett roligt sätt, medans jag i efterhand kan se precis vilka elever som har haft det lite lättare än andra och vilka som har haft det lite svårare. Ett väldigt bra digitalt verktyg, som jag hoppas att fler lärare kommer att använda i framtiden.