Magdalena Norén

Foto Magdalena Norén

Magdalena Norén

Lärkans Förskola
Lomma

Presentation

Nominerad tillsammans med Emmy Persson och Sara Eklund

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare i Lomma kommun. Förutom mitt uppdrag i barngruppen har jag även tillsammans med två andra förskollärare tid avsatt för en digital grupp i vårt förskoleområde. Vi har tillsammans arbetat med att utveckla användandet av digitala verktyg på våra tre förskolor. Bland annat har vi skapat en webbplats som heter “Digitala möjligheter” med tips och information om det digitala arbetet i förskolan. Här har vi på ett enkelt och lättförståeligt sätt samlat både inspiration kring vad man kan göra tillsammans med barnen men även korta instruktioner i form av filmer, bilder och text kring hur man praktiskt gör. Allt för att öka kunskapen och användandet hos de som arbetar på någon av förskolorna i vår kommun. Vi upplever också att det finns mycket kunskap hos våra kollegor. Vi tänker oss att vår webbplats ska kunna fungera som en plattform för att samla all denna kunskap så att det kollegiala samarbetet kan utvecklas.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Digitalisering är ett område som alltid har fångat vårt intresse och i arbetet med barnen ger det oss pedagoger möjlighet att tillföra ytterligare dimensioner i deras lärande. Förskolans roll är att få barnen att bli producenter och inte enbart konsumenter av det digitala. Vår ambition är att erbjuda barnen i våra förskolor andra sätt att använda digitala verktyg än vad de vanligtvis gör hemma. Detta kan till exempel ske genom att barnen får lära sig skapa med hjälp av digitala verktyg, att de får prova och utforska flera olika verktyg för att på så sätt utveckla sin förståelse och sitt kunnande. Vi ser att vårt arbete har medfört en ökad digital trygghet hos många av våra kollegor. Detta i sin tur genererar att fler barn på våra förskolor ges möjlighet att bli producenter istället för endast konsumenter av det digitala.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemin uppstod det många tillfällen när vi behövde använda oss av digitala verktyg tex för kommunikation med vårdnadshavare men även oss kollegor emellan. På vår arbetsplats använder alla samma digitala bas vilket har öppnat upp för oändligt många fler möjligheter till kommunikation, delande av dokument, gemensamt skrivande och kollegialt lärande. Detta är något som många har dragit lärdomar av och säkert kommer fortsätta använda även nu, när vi är tillbaka till mer som det var innan pandemin. Även om implementeringen av Infomentor som en gemensam plattform skedde innan pandemin har vi tack vare den sett hur vårdnadshavare kunnat följa sina barns utveckling och lärande under de perioder när de fysiskt inte fick komma in i våra lokaler.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har tillsammans arbetat för att förnya lärandet och öka användandet av digitala verktyg på våra tre förskolor. Sedan vi startade upp vår digitala grupp har vi utöver att skapa en webbplats även varit runt på alla avdelningar på de tre förskolorna. Vi har bland annat tagit reda på vilka behov våra kollegor har för att kunna arbeta och känna sig bekväma med det digitala arbetet i verksamheten. Detta för att kunna rikta innehållet av det som vi skapar och lägger in på webbplatsen. Vårt mål är att det verkligen ska vara något som våra kollegor har användning av. Vi vet att många inom förskolan har brist på tid så lättillgänglighet och enkla korta instruktionsvideor upplever vi är en framgångsfaktor.

– På våra tre förskolor har vi även inventerat och uppdaterat allas digitala verktyg. Det är svårt att utveckla och arbeta med digitalisering när verktygen av olika anledningar inte fungerar. Vi har också haft “prova på” workshops för alla kollegor där målet var att inspirera samt ge kollegorna tid att lära sig och prova olika digitala verktyg. Detta för att låta alla äga kunskapen och känna sig trygga med användandet av det i barngruppen. Vi tänker att så länge man inte äger kunskapen och känner sig bekväm att använda det så är steget stort att använda det tillsammans med barnen.

– Vi vill kunna hjälpa så många som möjligt att hitta nya sätt att arbeta där de digitala verktygen kan vara ett stöd i barnens lärande. Målet för vår webbplats ”Digitala möjligheter” har hela tiden varit att engagera alla men kanske särskilt de kollegor som tycker att det är svårt att hitta sätt att förstå tekniken. Det ska vara enkelt, lättförståeligt och inspirerande, allt för att öka kunskapen och likvärdigheten mellan olika avdelningar och förskolor.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vår upplevelse är att det inom det digitala ofta är fokus på de äldre barnen och deras görande. De yngre barnen glöms bort eller så uttrycker pedagoger att de inte vet hur eller vad de kan göra digitalt som passar även de små. Detta har fått oss att engagera oss lite extra för att försöka hitta lämpliga digitala verktyg och appar som kan göra även de yngre barnen till producenter. En app som vi ofta använder är “Puppet Pals”. Det är en app där barnen kan skapa egna berättelser. För något år sedan hade vi en barngrupp som var otroligt fascinerad av Bockarna Bruse. Med hjälp av “Puppet pals” kunde barnen tillsammans skapa sina egna varianter av sagan. Även de som inte hade utvecklat det verbala språket kunde vara med och agera i olika moment. Det blev många lustfyllda och givande stunder som fångade barnens intresse.