Magnus Lindström

Foto på Magnus Lindström

Magnus Lindström

Celsiusskolan
Uppsala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är leg. gymnasielärare i matematik och programmering och brinner för att genom min undervisning få elevers självförtroende att växa genom att få dem att lyckas i mina ämnen. Mina elevers väg dit är kantad med att lära sig om hur man lär sig bäst, befäster kunskaper över tid och hur man tar ansvar för sitt eget lärande.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– På många olika sätt försöker jag att ”delegera” delar av mina arbetsuppgifter till digitala verktyg så att jag får mer tid till att ägna mig åt de delarna av yrket där jag kan göra störst skillnad. Jag har bland annat använt socrative.com och kunskapsmatrisen.se för digitala diagnoser, startuppgifter och för att differentiera min undervisning utifrån elevernas rådande kunskapsnivå.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På min skola har vi en öppen delningskultur där vi träffas regelbundet och delar med oss av goda exempel. Samtidigt finns det en stor respekt för att läraryrket är något där varje kollega ska få välja sin väg och där ett lyckat kollegialt samarbete inte nödvändigtvis måste resultera i att alla gör likadant utan snarare se att våra elever berikas av olika arbetssätt där digitala verktyg är en självklar del av nutiden.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Tidigare har jag fått in en del repetition på klassnivå med mycket goda resultat, men det har tagit mycket tid att göra helt manuellt. Då det digitala verktyget som jag saknade för att ta min undervisning och mina elevers lärande till nästa nivå inte existerade så har jag spenderat de senaste tre åren av min fritid för att bygga pluggamatte.se som är en webbplats för att plugga matte med tidsfördelad repetition.