Makerpedagogerna, Sundbybergs förskolor

Gruppbild på Makerpedagogerna Sundbyberg

Makerpedagogerna

Samtliga förskolor
Sundbyberg

Presentation

På bilden: Makerpedagogerna Sundbybergs förskolor. Övre raden fr v: Christina Kroon Wedin, Pegah Hatefi Burris, Yoshiko Katori, Ewa Söderström, Nadia Westerberg. Nedre raden från vänster: Aicha Yousri, Helena Aldén, Nataya Andreassen. Saknas på bilden: Jalileh Moini.

Som ett led i arbetet med adekvat digital kompetens, skapande med IT och att öka förståelsen för en omvälvande samtid satsar de kommunala förskolorna i Sundbyberg på en specialistgrupp – makerpedagoger. I kommunen strävan efter ökad likvärdighet och ökad kompetens när det gäller att blanda uttryck som hållbarhet, estetik och teknik, får denna grupp processledning och stöd av Kvasar. Sundbyberg har delar upp förskolorna i 8 enheter, och varje enhet har en makerpedagog.

Det finns i dagsläget en definierad och formulerad strategi som makerpedagogerna arbetar efter, och de insatser och workshops de iscensätter paketeras och distribueras sedan ut till övriga enheter. Ett exempel är det senaste arbetet med digitala mikroskop, där en makerpedagog paketerat utbildningen med SPSMs bildstöd, fokusord (pdf:er) för att riva bort eventuella hinder för andra pedagoger att testa och realisera samma upplägg.

Utvecklingsledaren tillsamman med makerpedagogerna bistår i design av workshop utifrån de sex stycken basområden som är definierade och finns på film (Youtube). Här är makerpedagogen en viktig faktor i såväl utveckling av metodik som realiserandet av nya sätt att möta vuxna och barn med undervisning i en föränderlig samtid. Mer information kring arbetet finns på Kvasar–Makerspace

Makerpedagogernas individuella presentationer.
Christina Kroon Wedin (Lilla Alby)
Helena Aldén (Golfängarna)
Yoshiko Katori (Centrala Sundbyberg)
Pegah Hatefi Burris (Storskogen)
Aicha Yousri (Lilla Ursvik, Forskaren, Västra Brotorp)
Jalileh Moini (Milot, Granatäpplet)
Ewa Söderström (Rissne Hallonbergen)
Nadia Westerberg (Södra Rissne)