Malin Sanz

foto Malin Sanz

Malin Sanz

Foucaultgymnasiet
Södertälje

Presentation

Nominerad tillsammans med Christina Ibjer

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag har en lång historia där det gällt att använda tidsenlig teknik kreativt med barn och elever i skolan. jag har också haft förmånen att arbetat övergripande som IKT Pedagog i Södertälje kommun i 12 år. De sista tre åren arbetade jag som klasslärare i en IV klass på FoucaultgymnasieSärskola tillsammans med Christina Ibjer.Från och med hösten 2018 jobbar jag på Svedenskolan i Solna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det är ytterligare ett verktyg som elever lätt kan ta till sig och utveckla social förmåga och den egna kreativiteten. En stor chans till att öva reflektion och analysförmågan har vi också sett. IT kan öka elevernas kompetens med hjälp av olika övningar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Att använda tidsenlig teknik är stimulerande och utmanande och speciellt roligt när jag ser att det väcker så lätt elevernas nyfikenhet och lust till att vilja lära sig på ett annorlunda kreativt sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det är till stor hjälp och en demokratisk fråga. Nu säkerställer vi att alla verkligen får ta del av teknik i skolan. Att arbeta med elevernas färdigheter och ge dem en större insikt och trygghet till att använda och förstå teknik bättre. Det är verkligen lustfyllt lärande för elever och lärare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag ”vi” mitt arbetslag har bland annat använt Bebott och bluboots. En bra nybörjarstart och vi har använt färdiga mattor som bokstavmattan och endel olika tema mattor som tex bondgård och siffror och stranden. Men med fördel har vi också byggt egna banor och använt oss av varandra och analyserat avstånd på vår runda stora matta. Programmering har genomsyrat alla våra ämnen och alla elever med både måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning har kunnat deltagit utifrån sina förutsättningar.