Maria Glawe

foto Maria Glawe

Maria Glawe

Söderslättsgymnasiet
Trelleborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  I mitt uppdrag som förstelärare och speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, arbetar jag med undervisningsutveckling där inkluderande lärmiljöer, literacyutveckling, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens är i fokus. Parallellt delar jag med mig av mina kunskaper och erfarenheter genom att blogga, föreläsa och handleda kollegor.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag arbetar utifrån ett designorienterat och multimodalt perspektiv med lärande för hållbar utveckling. Tillsammans med elever som medskapare och genom kollegialt lärande har jag i mer än 10 år, både i grundskolan och gymnasiet, utvecklat, prövat och utvärderat ett inkluderande innovativt arbetssätt där digital teknik och internet i undervisningen inte bara ger nya spännande lärande möjligheter för alla inblandade utan också bidrar till att göra kunskaper så djupa som möjligt. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang, i trygga lärmiljöer, skapar jag engagemang, glädje och lust att lära.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag är trygg i min lärarroll och villig att utforska och lära tillsammans med elever och kollegor för att designa god undervisning för alla. Det är en ständigt pågående och utmanande process som kräver ett dynamiskt ledarskap anpassat efter en digital och föränderlig omvärld. Att leda elevernas lärande och utveckling kräver närvaro, flexibilitet och god elevinsikt. Det är viktigt att vara en förebild. Jag strävar ständigt efter att utveckla min digitala kompetens för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utveckla digital kompetens.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Tack vare digitaliseringen och tillgången till digitala verktyg har internet varit en resurs i min undervisning i 13 år. En stor utmaning under de första åren var tillgången till digital teknik, men i samband med en dator per elev – förändringen öppnades fantastiska möjligheter att fortsätta utveckla undervisningen som naturligt kopplas samman med det omgivande samhället.

Eftersom digital kompetens numera finns inskriven i läroplanen och är hela skolans ansvar ökar förhoppningsvis tvärfunktionella och ämnesövergripande samarbeten. Det tror jag kan bidra till att skapa helhet och sammanhang och en mer optimal kunskapsutveckling för alla.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag började blogga med elever första gången 2005-2006 och sedan dess har bloggen varit navet i min undervisning. Att kreativt skapa och publicera för verkliga mottagare engagerar elever och bidrar till att utveckla den kommunikativa förmågan på ett mer fördelaktigt sätt. De lär sig också utforska världen utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samarbeta med såväl varandra som med olika aktörer utanför skolan för att skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Jag strävar efter att vara en förebild för mina elever genom att själv blogga om hur jag lär och utvecklas för att kunna erbjuda eleverna en undervisning som inspirerar, utmanar och får eleverna att nå sin fulla potential.