Maria Jirestedt

foto Maria Jirestedt

Maria Jirestedt

Hagenskolan F-6
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Maria Jirestedt och har arbetat som grundskollärare i snart 13 år. I dag är jag förstelärare inom IKT och tillgänglig lärmiljö samt klasslärare i en årskurs 3. Då jag inte arbetar umgås jag med min man Stefan och våra 3 barn. Vi tycker om bio, konserter, pyssel, mys i trädgården, segling och skidåkning!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever lär på olika sätt och IT bidrar till att göra lärmiljön tillgänglig för fler. Med hjälp av IT kan jag erbjuda en differentierad, varierad och flexibel undervisning anpassad efter de behov som finns i elevgruppen. För mig handlar det mycket om att skapa en miljö där alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar och erfarenheter.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen öppnar upp för nya sätt att samarbeta med kollegor och nya sätt att undervisa. Verktygen skapar motivation och engagemang och förekommer i dag som ett naturligt inslag i all undervisning och i alla ämnen. Vår klassblogg erbjuder nya möjligheter att kommunicera med hemmen. Med foto, video och text får vårdnadshavarna en tydligare inblick i vårt pedagogiska arbete vilket skapar trygghet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Arbetet med digitala verktyg är inte valbart utan alla elever skall efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik. Det innebär i sin tur att tankarna kring digitalisering alltid är närvarande då jag planerar, genomför och utvärderar min undervisning. För att eleverna skall nå läroplanens mål måste jag omforma och förnya min undervisning vilket är otroligt roligt och givande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag måste säga Instagram! Det är fantastiskt roligt att fler och fler pedagoger väljer att skapa konton och sprida goda tankar och idéer kring undervisning. Det utvidgade kollegiet på nätet bara växer och växer och jag älskar delningskulturen. Klasskonton på Instagram ger även elever möjlighet att skapa kunskap och material på nätet och gå från att vara konsumenter till producenter.