Marta Surbevski

Foto Marta Surbevski

Marta Surbevski

Växjö Internationella 
Grundskola
Växjö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är Marta Surbevski, en kreativ ”out of the box thinking” teacher. Jag har jobbat de sista 12 åren i Sverige som engelska-, SO- och bildlärare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eftersom dagens elever har vuxit upp med IT tycker jag att IT ska vara en naturlig del av deras inlärning. Genom att använda IT kan jag fånga intressen, engagera, hjälpa och nivåanpassa uppgifter/hjälpmedel. Eleverna då är mer aktiva i sitt lärande och anstränga ser mer när de är bemöts på sin nivå eller med autentiska upplevelse.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– För att kunna undervisa med hjälp av IT så krävs det att jag delvis vågar men att jag också måste hålla mig uppdaterad av nya metoder eller program. Det är inte lätt och tar tid men lönar sig i längden då elever blir mer engagerade och tycker inlärning är roligt. Det låter mig visa mina kreativa sidor genom att inte endast följa ett traditionellt läromedel. Det påverkar mig positivt eftersom de yngre eleverna på skolan kommer och pratar med mig om uppgifter som jag har jobbat med i de äldre åldrarna. De ser fram emot att göra samma projekt när de blir äldre. Det underlättar individanpassning som kan vara svårt när man har så många elever.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– I mina ämnen är det väldigt lite som har ändrats i läroplanen men jag har gått på flera fortbildningskurser och försöker stötta mina kollegor att implementera mer IT i deras undervisning. Jag har bland annat engagerat mig i Mot nya höjder – ett teknik och NO-orienterande projekt som varje år anordnas i samarbete med Tekniska museet och Region Kronoberg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Skype och Screencastify. Skype har jag använt genom att ta eleverna på virtuella turer av bland annat Vasamuseet och Penguin Sanctuary i Sydafrika. Vi har också varit i kontakt med andra klasser i Sverige och Europa genom Mystery Skype och Mystery landskap.

Eleverna har även delat sitt lärande med andra genom Skype. Genom att använda Skype får eleverna autentiska upplevelser med sin omvärld. Elever som har svårt att prata inför grupp haft lättare att kommunicera genom Skype med personer som de inte kommer att träffa igen.

Screecastify har jag använt för att individanpassa och använt som hjälpmedel för att utveckla sin hörförståelse och sitt uttal på engelska. Eleverna har även använt Screencastify i muntliga redovisningar. Screencastify engagerar elever på ett sätt som traditionella läromedel inte kan.