Mathias Rosenqvist

Foto Mathias Rosenqvist

Mathias Rosenqvist

MediaGymnasiet
Nacka

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är numera projektledare/redaktör på Liber och jobbar med att ta fram de verktyg som Sveriges elever behöver för att klara av ett framtida arbetsliv och medborgarskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det blir enklare, roligare och effektivare. Det finns möjlighet att nå ut utanför skolans väggar och göra undervisningen mer relevant och verklighetsnära.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig både möjligheter och utmaningar. De tvingar mig att inte ramla ner i gamla hjulspår utan att fortsätta att ifrågasätta och utvecklas.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det har egentligen bara gett mig ytterligare bekräftelse på att det arbete jag gör har rätt riktning och att vi behöver fortsätta rusta elever för att handskas med samtiden och framtiden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google Forms har väldigt många användningsområden. Jag haft väldigt goda erfarenheter av att använda det till Exit Tickets.