Mattias Lindén

foto Mattias Lindén

Mattias Lindén

Lyckeby kunskapcentrum
Karlskrona

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Ämneslärare i historia och samhällskunskap. Undervisar i SO ämnen för åk 7-9.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med stöd av IT så ökar anpassningsmöjligheterna för eleverna. Det blir lättare för läraren att återkoppla, anpassa och att nå eleverna på flera plan, då alla lär sig olika. Det är även lättare att väcka nyfikenhet och lust att lära då läraren tillsammans med eleverna på ett friare sätt kan fördjupa sig i vissa områden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig som lärare en friare roll, men det finns också många distraktioner som man får tänka på.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För mig personligen är digitaliseringen en självklarhet så min undervisning påverkas inte direkt. Men det underlättar ju att skolan i helhet måste lägga fokus på digitaliseringen.