Mattias Nylander

foto Mattias Nylander

Mattias Nylander

Vellinge Lärcenter 
och Sundsgymnasiet
Vellinge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Ämneslärare i Samhällskunskap och historia, Förstelärare med inriktning differentierat lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärande i egen takt och utifrån egna förutsättningar, förbättrad möjlighet till gruppdiskussioner och grupplärande, Ökad styrning av elevens lärande (katederundervisning på individ- och gruppnivå)

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Måste bli tydligare i vad eleverna ska kunna, ökad press på att vara en påläst och duktig lärare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Egentligen ingenting, då jag alltid jobbat med och problematiserat digitaliseringen i undervisningen. I så fall att jag gjort rätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Med mitt undervisningssätt ger jag eleverna möjlighet att välja själva. Jag ställer frågorna, sätter ramarna och ger förslag på var man kan hitta svaren och diskussionsunderlaget. Jag använder min Youtube-kanal, andra lärares filmer, NE, UR, Podar, Jag är egentligen inte så digitalt avancerad, bara näst intill helt digitaliserad i min undervisning.