Mia Lägnert

foto Mia Lägnert

Mia Lägnert

Norrevångskolan, Mörrum
Karlshamn

Presentation

Nominerad tillsammans med Pernilla Abrahamsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är lärare i åk 7-9 i de fyra SO-ämnena på Norrevångskolan i Mörrum utanför Karlshamn. Jag är också en av de ansvariga för skolans digitala profil där vi arbetat och arbetar mycket med 3D. I profilen har vi försökt trycka mycket på projekttanken där det finns en mottagare/beställare utanför skolans värld. Vi har bland annat samarbetat med Stadsbyggnadskontoret i Karlshamn. Tack vare arbetet i profilen har 3D spridit sig till andra ämnen på skolan såsom Teknik och Slöjd. Förhoppningen är att ännu fler ämnen ser möjligheter med 3D och att jag själv ska få in det i SO-ämnena.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT gör det möjligt att göra saker som annars inte skulle vara möjliga i ett klassrum. Man kan besöka platser som annars inte vore möjliga (virtuellt) och man kan ha kontakt med människor/områden på ett helt annat sätt. När eleverna får använda IT-verktyg som används på arbetsplatser utanför skolan blir det mer på riktigt. På så sätt tycker jag att vi försöker förbereda dem på det som kommer efter skolan vilket gör att lärandet förändras.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker man tydligt kan dela in sin lärarkarriär i före och efter de digitala verktygens intåg. Många saker har blivit mycket bättre- främst pga av att tillgängligheten till omvärlden har ökat. Verktygen gör ofta att det blir lättare att motivera elever och att det är lättare att få en överblick. Digitala verktyg är idag ett naturligt inslag för såväl lärare och elever. Det gör att jag tvingas hålla mig uppdaterad vilket är bra!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har under ganska lång tid använt oss av digitala verktyg men medvetenheten om att vi gör det och på vilket sätt vi gör det har ökat i och med att det står med i läroplanen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I 3D använder vi Autodesks Fusion 360 vilket jag tycker är bra eftersom det är ett program som också används utanför skolan. Jag tycker fortfarande att NE är bra – särskilt i SO-ämnena där det dessutom finns flera användbara temapaket. På skolan använder vi också Google classroom . Classroom underlättar för eleverna och gör att det är lätt att samla material och få en bra överblick.