Mikaela Hynninen

foto Mikaela Hynninen

Mikaela Hynninen

Mariekäll – Saltskog förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Är barnskötare och jobbar mer barn mellan 3-6 år.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barnen får fler sätt de kan uttrycka sig på. Alla kan hitta sitt sätt att lära och dokumentera.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Som pedagog kan vi utmana barnen på ett annat sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Man känner att man verkligen är på rätt väg och tillsammans med barnen finns inga hinder utan bara möjligheter.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Som pedagog använder jag gärna pages, lätt att skriva och dokumentera i.