Mikhael Mikalides

Foto Mikhael Mikalides

Mikhael Mikalides

Vårbyskolan
Huddinge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Mikhael Mikalides och jag arbetar som lärare, författare och föreläsare. Jag brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit mitt livsprojekt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att arbeta med IT är inte bara nödvändigt eftersom vi lever i en digitaliserad värld, utan det är även viktigt för ett ökat lärande och en mer varierad undervisning. Med hjälp av IT kan jag göra undervisningen mer lustfylld samt språk- och kunskapsutvecklande. Med en mer lustfylld undervisning får vi mer engagerade och motiverade elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg ser jag som en självklar del av min undervisning. Det är enormt viktigt att satsa på digitala verktyg om man vill ha bra skolresultat. De digitala verktygen ger mig större möjlighet att nå eleverna, förnya undervisningen och lyckas med mitt uppdrag som lärare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Idag lever vi i en digitaliserad värld och digital kompetens spelar en stor roll. Därför är det en förutsättning att alla elever utvecklar sin digitala kompetens för att kunna leva och verka i samhället. Idag kräver allt fler yrken att man har digital kompetens och detta behov kommer att växa. Av den anledningen är det en självklarhet att digital kompetens är inskrivet i läroplanen. Digitaliseringen har enbart en positiv inverkan på min undervisning. Eftersom digital kompetens numera är inskrivet i läroplanen blir det mer självklart att arbeta med digitala verktyg, och detta kan man synliggöra för eleverna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder mig av många diverse digitala verktyg i min undervisning, och jag har flera favoriter. Däremot har jag en favoritapp som heter Boksamtal. Appen Boksamtal är en nyskapande app som man kan använda i svenskundervisningen när man arbetar med boksamtal, läslogg eller bokrecensioner. Anledningen till att Boksamtal är min favoritapp beror på att jag och mina mellanstadieelever på Vårbyskolan har skapat den under Elevens val. Appen Boksamtal finns att ladda ner gratis för Iphone och Ipad. Appen har redan blivit uppmärksammad av både EU-kommissionen, Skolverket och en rad medier. Den används idag av tusentals lärare, bibliotekarier, föräldrar och bokcirklar runt om i Sverige.