Marie Stenqvist

Foto Marie Stenqvist

Marie Stenqvist

Partille Vuxenutbildning
Partille

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare på SFI.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Som förstelärare ingår det i mitt uppdrag att agera motor i den pedagogiska utvecklingen. Jag strävar att ligga steget före, anta nya utmaningar och ha ett klassrum i ständig förnyelse.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en IT-utvecklingsgrupp.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Den digitala kunskapen inom SFI är mycket varierad så det är svårt att ge ett generellt svar. Vi arbetar brett med Google Suite men också lärverktyg som kahoot och quizlet.