Marie Törnqvist

Foto på Marie Törnqvist

Marie Törnqvist

Realgymnasiet i Trollhättan
Trollhättan

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är hippolog och diplomerad ridlärare level 3. Arbetar idag som yrkeslärare och arbetar med de elever som läser naturbruksprogrammet med programfördjupning ridning

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Jag använder mig av ett varierat lektionsupplägg, blandar mycket praktisk undervisning med teoretisk och försöker skapa ett intresse och engagemang för att få med alla. Jag skapar öppna uppgifter för att ha möjlighet att utmana alla. Jag är intresserad av teknik och hur man kan använda den för att komplettera andra metoder och är precis nu i en uppstartsfas där jag skall testa att använda olika typer av AI för att undersöka och se om det kan hjälpa till att utveckla elevernas ridning genom att fokusera på att förbättra sitsen vid ridning med hjälp av tekniken.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Kollegiala konferenser på skolan och ”Vårt lärande live” för kollegor runt om på koncernens olika skolor i landet där man kan dela med sig av tips på metoder och verktyg

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Foderstatsberäkning till häst. Jag blandar praktiskt arbete som beräkning av hästars vikt och ockulärbesiktning av grovfoder med beräkningar av olika foderstater för hand och användning av ett digitalt foderstatsprogram. Det skapar ett intresse för något som är svårt och eleverna tränar flera olika förmågor och kunskapsinlärning, så som att samarbeta, förståelse för hästars olika näringsbehov och problemlösning. Arbetsmetoden ger mig även möjlighet att differentiera undervisningen genom att kunna anpassa svårighetsgraden till olika elever i kursrummet i Canvas och ge snabb feedback.