Martin Howe

Foto Martin Howe

Martin Howe

Paradisskolan
Borlänge

Presentation

Finalist till lärarpriset Guldäpplet 2022

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 44 år med snart 18 år i yrket som mellanstadielärare. Sedan läsårstart är jag dock tjänstledig från min lärartjänst på Paradisskolan i Borlänge för att istället arbeta som utvecklare i kommunen med uppdraget att inspirera och utbilda kollegor i arbetet med digitala verktyg.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– För mig är det mycket viktigt att göra eleverna förtrogen med de digitala verktyg vi har till förfogande och på så vis göra dessa till en naturlig del i vår verksamhet och den enskildes behov. Det leder till att eleverna använder verktygen och metoderna även utanför skoltid och därmed ökas förutsättningar och möjligheterna till lärande.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Pandemin har med all tydlighet påvisat vikten av att ha en strukturerad och tillgänglig undervisning, för alla. Det jag tar med mig från denna tid är därför att skolan har visat på möjligheterna genom en flexibel och tillgänglig undervisning för våra elever som av olika anledningar inte deltar i klassrummet. I detta perspektiv börjar vi verkligen att närma oss en skola för alla.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Sedan läsårsstart arbetar vi för att utveckla det kollegiala samarbetet på skolan genom att använda delade ytor. I vårt fall handlar det om verktyget OneNote. Genom detta arbete förväntas även undervisningen utvecklas i takt med att kollegiet blir förtrogen med de möjligheter som verktyget erbjuder.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag utgår alltid från den digitala plattform eller det ”ekosystem” som skolan har tillgång till. Syftet med det är att inte blanda in för många olika tjänster och verktyg som skapar osäkerhet för användaren. Mitt favoritverktyg är OneNote med dess möjligheter.

– Men oavsett digitala plattform är det viktigaste att man blir förtrogen med de tjänster och verktyg som erbjuds.