Mattias Dahlgren

Foto Mattias Dahlgren

Mattias Dahlgren

Rinmangymnasiet
Eskilstuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 39 år och har arbetat som lärare sen 2008. Jag är lärare i matematik och fysik samt mentor. Har även astrofysik som vi på skolan har som en del i NA Specialisering.

– Redan som lärarstudent intresserade jag mig för IT som ett lärverktyg och skrev om detta i mitt examensarbete.
Började snart intressera mig för att hitta digitala lärverktyg som kunde stötta elever i den vanliga undervisningen. Har sedan 2010 en kanal på youtube (LärarDalle) som jag skapade som ett hjälpmedel till elever som behöver extra hjälp när de studerar hemma eller av olika anledningar missat någon område i skolan.Denna kanal har växt men har samma fokus på att hjälpa elever som jag har i undervisning just nu.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag har i min undervisning just nu en skrivplatta där jag skriver alla genomgångar- Dessa sparas då digitalt och eleverna får lätt tillgång till lektionsanteckningar. Detta började jag göra då det finns en stor del elever som har svårt att fokusera och skriva samtidigt. I och med detta kan eleverna lyssna och få anteckningar efteråt.

–  Uppmuntrar elever att lära sig söka i sökmotorer på ett effektivt sätt. Detta gör jag genom att i vissa kurser skapa uppgifter som kräver att de ska leta fram svar själva. Där upptäcker de snart att det kräver att man gör ”smarta” sökningar för att få de svar man vill ha.

– Vi arbetar med lärplattformen Its Learning och där ser jag till att information som är viktig för eleverna finns tillgänglig och är uppdaterad. Visar ofta hur man hittar informationen i plattformen och på vilka sätt man akn använda plattformen. Tror att detta bidrar till att lära sig hur plattformar av liknande slag är uppbyggda och att de vid vidare studier har lättare att själva sätta sig in i nya plattformar. Arbetar även med hur man effektivt kan använda sig av ordbehandlingsprogram så som Word. Alla kan oftast öppna ett Worddokument och skriva. Men de flesta jag stöter på kan inte ord som radbryt, sidbryt, infoga innehållsförteckning, stavningskontroll, mallstruktur, rubriksättning etc. Detta vill jag att mina elever ska ha kunskap om då det hjälper dom i vidare studier.

– Ett mycket fint exempel på hur jag använder det digitala verktyget kommer från förra terminen då jag hade en elev som på grund av av sjukdom (autistisk spektrum och ångestproblematik) behövde vara hemma stora delar av hela läsåret. Eleven fick ändå med sig betyg i mina kurser som jag hade med hen. Jag och eleven kunde då ha kontinuerliga samtal via teams och sen spelade jag in lektionsmaterial och skapade lärsekvenser i vår lärplattform. De fungerar så att eleven först tittade på en inspelad lektion. När eleven tittat på den låstes en uppgift kopplad till lektionen upp som eleven genomförde. Efter att uppgiften var genomförd låstes en ny lektion upp etc. Detta varvade vi med prov som eleven kunde genomföra via teams som sen kunde kvalitégranskas med en muntlig uppföljning av provet där eleven fick försvara sina lösningar. Tack vare detta arbete behövde eleven endast komma in till skolan vid två tillfällen i dessa kurser och det var när NP skulle skrivas.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under Coronapandemin har jag haft olika kanaler igång beroende på vilket arbeta vi ska göra. Har som de flesta lärare i landet haft vanliga genomgångar via Zoom, Google meet och Teams. Men jag har även som tillägg till detta haft en Discord server där jag skapat digitala klassrum/grupprum. Efter genomgångar satte vi oss i de digitala rummen. I dessa kunde elever arbeta och prata med varandra och även lätt dela dokument med varandra. Jag kunde gå runt i rummen och prata med grupper eller enskilda elever. Detta skapade en annan gemenskap och trygghet än att bara sitta och lyssna i helklass på ett Google meet möte.
– När jag haft genomgångar via Zoom, Google meet eller Teams spelade jag även in lektionen och kunde dela lektionen via vår lärplattform så att eleverna kunde titta igen. Detta var rätt bra då, enligt eleverna själva, eleverna lättare tappade fokus när de tittade på en datorskärm istället för att vara i klassrummet. I och med att jag kunde spela in genomgången kunde elever titta igen och spola tillbaka och få till sig det som de hade missat från början.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi uppmanar att använda oss av vår lärplattform. Vi pratar också om att det ska vara prestigelöst. Det behöver inte vara världens bästa lösning utan varje situation har sin unika lösning som funkar för stunden.

– Vi har efter coronapandemin insett styrkorna i att ha digitala möten. Dessa används i större utsträckning för snabba kontakter emd vårdnadshavare och även för att effektivisera utvecklingssamtal. Digitala möten i utvecklingssamtalen har gjort det lättare för vårdnadshavare att hinna vara med även om de är på jobbet.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag använder gärna OneNote vid undervisning. Det är ett enkelt men kraftfullt verktyg när man har genomgångar. Man får en struktur på sina kurser och det skapas lektionsanteckningar som man kan ge till elever eller använda för sin egen del när man har kursen nästa gång.

– Gillar även en webbplats som heter Phet där det finns väldigt mycket material inom Fysik, Kemi och Biologi som är interaktivt och även simuleringar på olika saker som kan vara svårt att visa annars.
Men den absoluta favoriten vid grupparbeten är Discord. Enkelt att använda och lätt för eleverna att förstå. Kursen gymnasiearbete är en kurs man ofta kan göra på annan plats. Men var man än sitter kan man logga in och sätta sig i ett digitalt klassrum på discord. Där kan man sätta sig med sina kompisar och diskutera och hjälpa varandra även fast man arbetar hemifrån.