Mikaela Karimi

foto Mikaela Karimi

Mikaela Karimi

Ekens skola
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Mikaela Karimi och är lärare i slöjd vid Ekens skola. I nuläget undervisar jag
textilslöjd och 3D-modellering i åk 7 – 9.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
I min undervisning använder vi ett flertal digitala verktyg som fördjupar och breddar elevernas möjlighet till att lära sig på olika sätt, bland annat med hjälp av Ipads, instruktionsfilmer, projektor, 3D-skrivare, digital broderimaskin med mera. Där man i slöjdundervisningen tidigare visade upp ett arbetsmoment i taget kan man med hjälp av digitala verktyg be eleverna följa en instruktionsfilm via en lärskärm, skissa i ett digitalt ritprogram eller skriva ut en slöjdprodukt med en 3D-skrivare. Med en differentierad undervisning når man mängden elever vilket digitala verktyg verkligen har hjälpt mig med. Jag har numera tid över att hjälpa alla elever och slipper släcka bränder. Flera av mina instruktionsfilmer används av andra slöjdlärare vilket känns roligt!

– Eleverna kan också på egen hand hitta inspiration och lära sig nya hantverkstekniker genom instruktionsfilmer och sociala medier. Som slöjdlärare kan jag fördjupa och bredda elevernas kunskap och lärande om andra kulturers hantverk och design genom att visa bilder och filmer om olika hantverkare och designers.

– Med hjälp av olika digitala verktyg kan man dessutom möjliggöra nya designuttryck i sin undervisning och lära eleverna hur hantverkare och designers arbetar på en professionell nivå. Slöjdämnet ska ge en förståelse för hantverk och design i dåtid, nutid och framtid och då behöver man visa hur hantverk och design utvecklats, formgivits och producerats både på hobbynivå och professionell nivå genom historien.

– Utanför min undervisning har jag skrivit artiklar om slöjd och digitala verktyg för Skolporten och Slöjdlärarportalen som ett sätt att sprida kunskap och bredda kunskapsfältet. Skolverket har också intervjuat mig om mitt arbetssätt som en del av deras lärportal.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
På Ekens skola har vi regelbundna ämnesträffar men också den digitala utvecklingsgruppen som jag ingår i. Jag håller också regelbundna workshops för andra lärare om digitala verktyg, främst i ämnena bild, slöjd och teknik. Vi har redan en välfungerande it-miljö med Ipads, macdatorer, Apple projektorer och it-tekniker och då är det lätt att sprida sin kunskap om slöjd och digitala verktyg.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
I åk 7 skapar eleverna ett broderat tygmärke samt en egen vald förvaring med screentryck. I båda uppgifterna får eleverna se filmer om hantverk, design och arbetsmiljö vid fabriksproduktion. Eleverna följer digitala instruktionsfilmer i båda uppgifterna och dokumenterar sina arbeten i en digital slöjdlogg i form av en presentation. Elever som har svårt med skrivandet eller stavning kan redovisa sin arbetsprocess i ett ljudspår eller inspelad

– I åk 8 gör eleverna en hatt med återbrukad detalj samt ett 3D-modellerat hänge. När de arbetar med hatten följer de en digital instruktionsfilm och när de 3D-modellerar arbetar de i ett 3D-modelleringsprogram på deras lässkärm. Arbetet dokumenteras i en digital slöjdlogg i form av en presentation. Eleverna får också lära sig om materiallära genom att se olika filmer om hur olika material produceras.

– I åk 9 arbetar vi med mode och skapar egna överdelar med valfri applikation. Eleverna följer digitala instruktionsfilmer för sömnad och applikationstekniker och dokumenterar arbetet i en digital slöjdlogg i form av en presentation. Eleverna får också se filmer om modeproduktion och trender under historien.

–  Vi använder också olika typer av digitala quizprogram som ett sätt att synliggöra elevernas kunskap och lärande istället för skriftliga prov.

– Mitt fokus har aldrig varit på digitala verktyg utan jag har i min undervisning försökt hitta sätt att utveckla och modernisera slöjdämnet med hjälp av de digitala verktyg som varit tillgängliga. Kraven på digitalisering finns i samhället i stort och det är självklart att slöjdämnet också följer med i den utvecklingen. Vår styrka som slöjdlärare är vår kunskap om hantverkstekniker och skapande och vi behöver varken bli programmerare, 3D-modellerare eller it-tekniker. Digitala verktyg ska användas där de behövs som ett sätt underlätta och bredda undervisningen och elevernas lärande.

Mikaelas artiklar och filmen för Skolverket finns på hennes hemsida www.mikaelakarimi.com > Craft & digital tools.