Monica Norström

Monica Norström

Lyckåkerskolan
Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är utbildad förskollärare, grundskollärare och specialpedagog. Jag jobbar på en f-6 skola i Visby som specialpedagog.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det som driver mig i mitt arbete med IT är att ständigt söka möjligheter och olika vägar för alla elever i skolan så de ökar sina chanser att utvecklas mot målen. Skapa förutsättningar för elever att lära för framtiden, elever som utvecklat förmågan att hantera digitala verktyg och som känner sig trygga i att hantera information kommer att kunna delta i aktivt i samhällsutvecklingen.

Digitala lärverktyg och IT möjliggör individualisering, skapar motiverade elever och främjar lärande i dialog och samarbete med andra.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I min yrkesroll ingår att inspirera mina kollegor och att tillsammans i det kollegiala lärandet utveckla och motivera varandra att jobba digitalt. Vi utvecklas tillsammans med våra elever inom digitaliseringen där alla har olika erfarenheter.

För oss lärare kan det vara en svårighet att ta sig an områden som vi inte helt behärskar och där kanske eleverna kan mer än vi. Min uppgift blir att stötta kollegor att känna sig trygga och se eleverna som en tillgång i en ständigt förändrad digital värld. Vi lär och utvecklas tillsammans i en ny form av lärarroll.