Monica Pettersson

Monica Pettersson

S:t Olofsskolan
Sundsvall

Presentation

Nominerad tillsammans med Asta Grubb och Sarah Thungström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Grundskollärare, har under hela min tid som lärare (30 år) arbetat med att undervisa i svenska som andra språk för vuxna (SFI) och barn.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Läsförståelse och ordförståelse sker smidigt när ord, bild, text och tal kan kombineras. Alla sinnen aktiveras och eleverna får feedback i sitt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett komplement till övrig undervisning och underlättar både planering och genomförande av lektioner, särskilt moment som man behöver arbeta gemensamt med. I det individuella arbetet kan jag anpassa uppgifterna till enskilda elevers behov.