Nicklas Burman

foto Nicklas Burman

Nicklas Burman

Finnbacksskolan
Lycksele

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är slöjd och Ma/No-lärare som har mest slöjd i min undervisning.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– I slöjdämnet räcker det inte med att jag visar eleverna hur man gör ett visst moment en gång. Eftersom de flesta arbetar med olika uppgifter utifrån de ramar som jag ger dom. När eleverna behöver hjälp kan jag säga till de elever som är lite duktigare att se på en av mina instruktionsfilmer och de kan då klara av arbetet. De elever som behöver lite mer hjälp kan jag hjälpa lite mera. De elever som behöver får lite mer personlig hjälp av mig och det blir mindre spring för mig.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har blivit bättre på att visa hur man förklarar för eleverna. Eftersom jag själv ser när jag gör fel i mina filmer. Jag behöver inte heller plocka fram och förbereda lika mycket inför varje lektion. När jag visar mina instruktionsfilmer kan också jag hålla koll på eleverna för att se hur koncentrerade de är på det jag visar på filmen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Eleverna får se att ett praktiskt hantverksämne som slöjd också lan utvecklas med digital kompetens. Andra lärare på skolan kan också få lite stöd av mig i sitt arbete med digitaliseringen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder mig av Youtube där jag lägger upp mina filmer. Eleverna är bekanta med Youtube och jag behöver inte lägga ner någon tid på att lära dom en ny app eller webbtjänst. Vi använder också Samarbeta (Moodle) för kommunikation och återkoppling till eleverna.