Niklas Forsgren

Foto Niklas Forsgren

Niklas Forsgren

Kungsholmens Västra Gymnasium
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förstelärare, programlagsledare och yrkeslärare inom vård och omsorg på Kungsholmens Västra Gymnasium. Jag har två vitt skilda bakgrunder, dels som programmerare, dels som sjuksköterska inom psykiatrin där jag arbetat och utbildat i samtalsmetoden Motiverande samtal. Dessa två bakgrunder har jag kombinerat när jag implementerat en verktygslåda på skolan med både samtalsverktyg för att motivera elever i undervisningen och tekniska verktyg i form av till exempel VR-teknik.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Bland det svåraste att lära sig i skolmiljö på ett yrkesprogram är det praktiska yrkeskunnandet. Genom att implementera VR-teknik på skolan har jag höjt elevernas insikt och kompetenser inom vård- och omsorgsområdet inför och efter det arbetsplatsförlagda lärandet. VR-upplevelsen blir väldigt individuell och tillgänglig utifrån den egna erfarenheten oavsett förutsättningar. Detta gör i sin tur att motivationen i ämnet ökar avsevärt eftersom upplevelsen blir anpassad efter elevens egen livsvärld. VR-tekniken har även använts i många andra ämnen än yrkesämnen så som till exempel att besöka platser utomlands i moderna språk, vilket också gett väldigt god effekt på motivationen hos eleverna.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– På ett yrkesprogram där man behöver visa en hel del praktiskt uppkom det mycket utmaningar i undervisningen under pandemin. Ett digitalt arbetssätt som jag började använda mycket under pandemin är att eleverna gör ljudinspelningar kring olika teman, likt ett podcastavsnitt. Detta är något jag har fortsatt med och eleverna verkar gilla det. Jag upplever det som väldigt tillgängligt för alla elever oavsett vilka deras utmaningar är.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Coronapandemin har haft flera positiva effekter på den digitala resan på skolan. Vi diskuterar mycket mer avancerade IT-frågor nu på skolan än innan. En pandemieffekt är att vi har ett mer gemensamt sätt att kommunicera och förmedla information till eleverna jämfört med förut. På vår skola lägger vi ner mycket tid att se att alla lärare har en god kunskap i systemen vi arbetar med, både genom att vi använder mötestid på att praktiskt gå igenom olika verktyg och mycket individuellt stöd till lärare då den digitala kompetenser skiljer sig väldigt mellan olika lärare. Motivationen att använda digitala verktyg är alltid individuell och det anpassar vi för på skolan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– När vi använder VR-tekniken finns det många spännande appar som vi använder men det vi använder mest är Youtube VR eller specifika appar för t ex anatomi, kemi, biologi osv. Jag använder även en hel del Kahoot, Padlet, Youtube eller liknande. Jag brukar även använda en egentillverkad hemsida som jag tillverkat med inspiration från körkortsteori-appar. På denna läser eleverna en kort text och gör sedan några kontrollfrågor på texten. Efter några sådana avsnitt så kommer ett större kunskapstest för att se att man kommer ihåg det man läst och först när man svarar rätt på en viss procent av frågorna kan man gå vidare.