Nina Agelii

Foto Nina Agelii

Nina Agelii

Ugglums skola
Partille

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare sedan 1998. Idag undervisar jag i flera olika ämnen; Matematik, No, teknik och musik. På Ugglums skola där jag är nu har jag snart arbetat i 10 år. Förutom att jag undervisar på skolan är jag också något vi kallar för teampilot. En teampilot arbetar med kvalitets- och utvecklingsarbete i kommunen och ser till att detta genomsyrar hela organisationen.

Teampiloterna i kommunen träffas regelbundet för att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, undervisning och bedömning. På vår skola är jag också IKT-pedagog. Mitt uppdrag här är att hjälper rektorerna att driva pedagogisk utveckling med IT-stöd. Ytterligare ett ansvarsområde som ligger på mig för åk 1-5 är att vara stöd i vårt verktyg Unikum som jag beskriver mer här nedan.

Sedan 1 år tillbaka går jag också en yrkesutbildning tillsammans med min hund Nova. Målet är att hon ska bli terapihund/skolhund. I detta arbete kommer hon att kunna hjälpa barn i skolan på olika sätt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Dagens barn är födda in i denna värld. Vår utmaning är att ligga på topp och så när barnen som möjligt. Det blir en självklar del i undervisningen. Många barn som tidigare har sett lärande som något jobbigt och ouppnåeligt får nu motivation till både skrivande och att söka kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Främst är det så att jag har behövt lära mig att släppa på kontrollen. Jag kan inte längre gå in i ett klassrum och tänka att det är jag som alltid kan mest. Vad det gäller det digitala är det ju så att det ofta är elever som kan mer än vi lärare. Att inse detta och lägga upp undervisningen efter att vi lär tillsammans är något som har påverkat min lärarroll mycket.

Det är många lärare idag som inte vågar ta steget ut mot att ta in IT i sin undervisning just på grund av dessa tankar. Jag vill inspirera lärarkåren att kasta sig ut och våga testa innan man känner sig helt redo. Och detta handlar inte bara om lärarkåren. Det här är en fundamental del av hur världen och entreprenörskap ser ut idag.