Otto Vretare

Foto Otto Vretare

Otto Vretare

Gymnasieskolan Vipan
Lund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar på gymnasiesärskolans individuella program och undervisar i media. Jag tycker det är viktigt att ge mina elever verktyg för att synas och höras, de har viktiga saker att berätta.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Idag är de tekniska förutsättningarna fantastiska och alltmer tillgängliga för alla.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger enorma möjligheter att utveckla arbetssätten.