Patrik Olsson

Patrik Olsson

Katedralskolan
Lund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare i ekonomiska och juridiska kurser sedan 2002.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Ökad tillgänglighet, möjlighet till samordningsvinster och överblick, risk för informationsöverbelastning eller likgiltighet, vilket kräver eftertanke och lämpliga restriktioner för att övervinnas. Risk för ytlighet och ”quick fixes”, vilket kräver fokus på källkritik och uthållighet. IT är ett dubbeleggat svärd, som kan användas till mycket fantastiskt, men som har många fallgropar och fällor.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Måttligt. Min grundundervisning är tämligen analog, med muntliga genomgångar och tavelskrivande. Det är när eleverna ska applicera sina kunskaper som digitala verktyg kan innebära en boost.