Per Klasson

Foto Per Klasson

Per Klasson

Skolförvaltningen i Växjö kommun
Växjö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jobbat som medielärare och skolutveckling med digitala verktyg sedan tidigt 90-tal. Sätter hela tiden elevernas lärande i centrum, där de digitala verktygen i första hand blir smarta hjälpmedel! Arbetar i dag med verksamhetsutveckling för alla skolor i Växjö kommun.
Har utvecklat ett tänk kring Digital studieteknik, där vi försöker ge eleverna makt över sitt egna lärande, med hjälp av digitala verktyg.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen är fulla av smarta funktioner, som direkt stödjer den forskning som sker, kring hur vi människor faktiskt lär oss. Genom att fokusera på att ge eleverna kunskap om Digital studieteknik, lyfter vi elevernas lärande.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det ger större insyn i elevernas lärprocess, och det blir enklare att använda ett helt smörgåsbord med verktyg. Upplever ofta hur mycket enklare allt har blivit, än när man jobbade som lärare på 80-talet, då allt var både dyrt och krångligt att genomföra. En så enkel sak som att eleverna ska spela in en enkel film…. idag har alla en hel TV-studio i fickan!