Peter Blomqvist

Foto Peter Blomqvist

Peter Blomqvist

Stöde skola
Sundsvall

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Matematiklärare som brinner för att utveckla ämnet matematik och samtidigt utveckla den digitala tekniken för oss pedagoger. Drivs av att hitta system som gör det effektivare så vi kan fokusera på att handleda våra elever. Att med ett digitalt system utveckla elevens matematik kunskaper är det jag jobbar för varje dag!
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Mitt tänk är att de digitala i undervisningen, ska göra att jag kan fokusera än mer på undervisningen. Ska hela tiden stödja mig så eleverna och jag kan fokusera på diskussionen och elevernas frågor. Responssystem är ett sådant verktyg som ofta används och som gjort att vi har ett helt annat klimat i klassrummet än tidigare. Vidare är Daniel Barkers problemlösningstänk ett annat system som gjort stordåd i vårt klassrum. Att få många system i ett paket, som gör det effektivt är liksom GULD värt!
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Att jag kan fokusera betydligt mer på individen i klassrummet, har gjort att vi haft en utveckling som jag aldrig trodde var möjlig!