Nina Fredriksson-Joensuu

Foto på Nina Fredriksson-Joensuu

Nina Fredriksson Joensuu

Kristinagårdens förskola
Vsterås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Nina och jobbar som förskollärare på Kristinagårdens förskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det går lätt att samla in och följa barnens tankar och processer med hjälp av digitala verktyg. De kan blicka tillbaka i dokumentationerna och reflektera tillsammans. De kan skapa och prova flera gånger om.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av Ipads, processkrivning och reflektionsskärmar blir det smidigt att planera, utföra och reflektera undervisningen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det har blivit mer digitala möten med föräldrar och kollegor och man har fått vara kreativ och tänkt ut andra sätt att få ut information på. Det kommer vi säkert att fortsätta använda oss av till viss del.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har lärcoacher som träffas och delar sina kompetenser med varandra och som sedan tar det till respektive förskola på bland annat avdelningsmöten. Alla får även vara med på VETT med workshops och föreläsningar.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag gillar Imotion, med den appen har jag gjort filmer som fått igång barnens fantasi i projekten. Vi har även låtit barnen använda appen själva till att skapa korta filmsnuttar.