Rasha Ghazal

foto Rasha Ghazal

Rasha Ghazal

Lina förskola, Lina – Enhörna förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Rasha Ghazal och jobbar som förskollärare i Södertälje kommun. På jobbet har jag tagit ansvar över IKT relaterade frågor och har med hjälp av det fått mycket kunskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT kan bidra till ökad motivation hos eleverna/ barnen. IT kan bidra också till att eleverna/ barnen kan arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för sin inlärning.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min roll som förskollärare är att handleda eleverna/ barnen och motivera dem så att vi tillsammans söker efter kunskap och stimulerar barnens fantasi.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Förskolan strävar efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att använda den enkla tekniken och det gör mig mer intresserat att ge bättre möjlighet till alla barn att prova IKT verktyg som vi har på förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Under den senaste tiden har jag jobbat tillsammans med barnen med appen Ugglo. Den är en lärorik och intressant app för alla barn.